Thế giới sắp không cần thứ 6 nữa, tuần làm việc 4 ngày là đủ?

"Tuần làm việc 4 ngày" được cho là ý tưởng viển vông, không mấy ai quan tâm, nhưng sau đại dịch COVID-19, khi môi trường làm việc có nhiều thay đổi, thử nghiệm mô hình này đã thu được những kết quả đầy hứa hẹn.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/the-gioi-sap-khong-can-thu-6-nua-tuan-lam-viec-4-ngay-la-du-post1522255.tpo?fbclid=IwAR2tbDW5njFyEdTJHHZsArrOjckVgtzDclAzroO0HR8L-iyuOn1q9uM50pA

COVID-19

Tin tức mới nhất