Tiểu tam 'Chúng Ta Của 8 Năm Sau': 'Nhiều khán giả không đồng tình với cái kết'

“Chúng ta của 8 năm sau” kết mở dành cho cặp thứ chính Tùng (B Trần) – Nguyệt (Quỳnh Kool). Người xem không rõ cô giáo Nguyệt sẽ chọn bên sếp Giang (Khôi Trần) hay quay về với Tùng, đứa bé trong bụng “tiểu tam” Anh Thu (Cù Thị Trà) cũng chưa làm rõ.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/tieu-tam-chung-ta-cua-8-nam-sau-nhieu-khan-gia-khong-do

Chúng Ta Của 8 Năm Sau

Tin tức mới nhất