Video: Nhìn tướng bụng, biết ngay tương lai giàu sang hay bần hàn

Người xưa có câu "bụng to là tướng làm quan, bụng nhỏ là tướng vác thang cả đời". Vậy tướng bụng thế nào được xem là cát tướng theo nhân tướng học?


nhân tướng học

Tin tức mới nhất