Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Dậu năm Tân Sửu 2021

Cùng xem trong năm mới Tân Sửu 2021 này, tuổi Dậu chọn người nào xông nhà thì mang lại may mắn nhé!

Theo quan niệm của cha ông ta từ ngày xa xưa, chọn người xông đất vào dịp năm mới là việc rất quan trọng. Người xông nhà đầu năm có ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm đó. Vậy, trong năm 2021 này gia chủ tuổi Dậu nên chọn tuổi nào xông đất cho hợp và kiêng kỵ nên tránh tuổi nào xông đất nhà mình?

1. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Ất Dậu 1945

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Dậu năm Tân Sửu 2021-1

Tuổi của Gia chủ: Ất Dậu
Năm sinh : 1945
Mệnh: Tuyền Trung Thủy
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Ất Dậu năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Ất Dậu 1945 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Ất Dậu 1945

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Dậu khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Dậu năm Tân Sửu 2021-2

- Tân Mùi (Sinh năm 1991), Tân Mão (Sinh năm 1951), Kỷ Mão (Sinh năm 1999), Ất Mão (Sinh năm 1975), Giáp Tuất (Sinh năm 1994)

2. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Đinh Dậu 1957

Tuổi của Gia chủ: Đinh Dậu
Năm sinh : 1957
Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Đinh Dậu năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Dậu khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Ất Mão (Sinh năm 1975), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Tân Mão (Sinh năm 1951), Quý Hợi (Sinh năm 1983), Canh Tuất (Sinh năm 1970)

3. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Kỷ Dậu 1969

Tuổi của Gia chủ: Kỷ Dậu
Năm sinh : 1969
Mệnh: Đại Dịch Thổ
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Kỷ Dậu năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Dậu khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Nhâm Ngọ (Sinh năm 2002), Nhâm Tuất (Sinh năm 1983), Ất Mão (Sinh năm 1975), Quý Hợi (Sinh năm 1983),  Quý Mùi (Sinh năm 2003)

4. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tân Dậu 1981

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Dậu năm Tân Sửu 2021-3

Tuổi của Gia chủ: Tân Dậu
Năm sinh : 1981
Mệnh: Thạch Lựu Mộc
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Tân Dậu năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1941 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Dậu khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Tân Mão (Sinh năm 1951), Mão (Sinh năm 1975), Đinh Hợi (Sinh năm 1947), Ất Mùi (Sinh năm 1955)

5. tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Quý Dậu 1993

Tuổi của Gia chủ: Quý Dậu
Năm sinh : 1993
Mệnh: Kiếm Phong Kim
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Quý Dậu năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Quý Dậu 1993 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Dậu năm Tân Sửu 2021-4

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1961 (Tuổi Tân Sửu – Bích Thượng Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Quý Dậu 1993

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Dậu khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Đinh Mùi (Sinh năm 1967) , Tân Mão (Sinh năm 1951), Đinh Mão (Sinh năm 1987), Kỷ Hợi (Sinh năm 1959), Quý Mùi (Sinh năm 2003)

Thanh Lan
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://showbizplus.vietnamnet.vn/xem-tuoi-xong-nha-phu-hop-cho-nguoi-tuoi-dau-nam-tan-suu-2021-n-251027.html

tết tân sửu xem tuổi xông nhà Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất