Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mùi năm Tân Sửu 2021

Cùng xem trong năm mới Tân Sửu 2021 này, tuổi Mùi chọn người nào xông nhà thì mang lại may mắn nhé!

Theo quan niệm của cha ông ta từ ngày xa xưa, chọn người xông đất vào dịp năm mới là việc rất quan trọng. Người xông nhà đầu năm có ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm đó. Vậy, trong năm 2021 này gia chủ tuổi Mùi nên chọn tuổi nào xông đất cho hợp và kiêng kỵ nên tránh tuổi nào xông đất nhà mình?

1. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Quý Mùi 1943

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mùi năm Tân Sửu 2021-1

Tuổi của Gia chủ: Quý Mùi
Năm sinh : 1943
Mệnh: Dương Liễu Mộc
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Quý Mùi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Quý Mùi 1943 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi – Sơn Đầu Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Năm 1941 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Quý Mùi 1943

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Mùi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mùi năm Tân Sửu 2021-2

- Nhâm Tý (Sinh năm 1972), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Tân Sửu (Sinh năm 1961),  Quý Sửu (Sinh năm 1973)

2. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Ất Mùi 1955

Tuổi của Gia chủ: Ất Mùi
Năm sinh : 1955
Mệnh: Sa Trung Kim
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Ất Mùi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Ất Mùi 1955 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1947 (Tuổi Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Ất Mùi 1955

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Mùi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồ

- Nhâm Tý (Sinh năm 1972), Mậu Tuất (Sinh năm 1958), Mậu Thìn (Sinh năm 1988), Tân Dậu (Sinh năm 1981), Quý Sửu (Sinh năm 1973)

3. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Đinh Mùi 1967

Tuổi của Gia chủ: Đinh Mùi
Năm sinh : 1967
Mệnh: Thiên Hà Thủy
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Đinh Mùi năm Tân Sửu 2021

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mùi năm Tân Sửu 2021-3

Gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Vàng Pha Bạc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Mùi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Canh Tý (Sinh năm 1960), Tân Sửu (Sinh năm 1961), Tân Mùi (Sinh năm 1991), Canh Ngọ (Sinh năm 1990)

4. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Kỷ Mùi 1979

Tuổi của Gia chủ: Kỷ Mùi
Năm sinh : 1979
Mệnh: Thiên Thượng Hỏa
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Kỷ Mùi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão – Lư Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1947 (Tuổi Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Mùi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Ất Sửu (Sinh năm 1985), Nhâm Tuất (Sinh năm 1982), Nhâm Thìn (Sinh năm 1952), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Đinh Sửu (Sinh năm 1997)

5. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tân Mùi 1991

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Mùi năm Tân Sửu 2021-4

Tuổi của Gia chủ: Tân Mùi
Năm sinh : 1991
Mệnh: Lộ Bàng Thổ
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Tân Mùi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1941 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Tân Mùi 1991

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Mùi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Giáp Dần (Sinh năm 1974), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Canh Thân (Sinh năm 1980), Đinh Mùi (Sinh năm 1967), Giáp Thân (Sinh năm 1944)

Thanh Lan
Theo Vietnamnet

 


Tuổi Mùi xem tuổi xông nhà Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất