'Ai là triệu phú' siêu thực ngày 20/10

Một phần thi rất hại não và hại một số cơ quan khác. Bạn sẽ leo được đến câu thứ mấy?


ảnh hài hài hước

Tin tức mới nhất