Ảnh động: 'Nhọ' không biết bỏ đâu cho hết

Có những lúc mà chúng ta chỉ biết ngửa cổ lên trời và than: Sao số tôi lại "nhọ" đến thế này?


Ảnh động hài hước

Tin tức mới nhất