Ảnh động: Tái mặt với những pha tai nạn xui xẻo

Chắc những người này sáng bước chân ra đường mà không xem... giờ lành đây mà.
Nhiều đồ nặng quá, nằm xuống cho khỏe vậy.

Ôi giời, tính sai khoảng cách và lực nhảy rồi.


May quá, chúng ta "thoát" được rồi


Chạy đâu cho thoát được đây hả?


Thong thả là phải nhận ngay hậu quả.

Theo Dân Việt


Ảnh động ảnh hài hài hước

Tin tức mới nhất