Đừng mất hàng giờ với aerobic nữa, thử bài tập 4 phút này là có hiệu quả ngay!

Bình luận0

Bài tập 4 phút này sẽ giúp mọi người nhanh chóng đốt mỡ toàn thân thay vì tốn hàng giờ tập aerobic.

Mỗi động tác làm trong 20s, nghỉ 10s giữa mỗi động tác:
1. Nhảy nâng cao đùi
2. Nhảy mở chân ra và chụm chân vào
3. Nhảy gót chạm mông
4. Ngồi xuống đứng lên
5. Nghiêng người leo núi
6. Chạy lên núi
7. Cúi gập người tay chạm mũi chân
8. Nhảy Burpee
9. Nhảy xoay người

Buu
Theo Vietnamnet


giảm béo Bài tập

Tin tức mới nhất