Bản mẫu iPhone 7s Plus: Thiết kế cũ mà mới

iPhone 7s Plus sẽ sử dụng vỏ kính, hơi khác về chất liệu so với iPhone 7 Plus.


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất