Bão số 7 đổi hướng liên tục, Kompasu đang vào Biển Đông

Trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão số 7 đổi hướng liên tục. Ngày 12/10, Biển Đông hứng cơn bão mới.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-bao-so-7-doi-huong-lien-tuc-kompasu-dang-vao-bien-dong-post1269738.html

áp thấp nhiệt đới bão số 7

Tin tức mới nhất