Bói bài Tarot, cuối tuần bạn gặp vận may hay rủi?

Cùng xem trong 2 ngày cuối tuần, bạn có gặp được quý nhân không hay bị vận xui đeo bám nhé!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi sẽ gặp phải đen đủi hay may mắn trong 2 ngày cuối tuần?"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất