Trong mắt người ấy, bạn có phải nữ hoàng ngự trị hay không?

Không có người phụ nữ nào xấu trong con mắt của kẻ si tình. Để biết anh ấy yêu mình tới đâu, hãy bốc ngay lá bài dưới đây nhé.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất