Bói bài Tarot hàng ngày - Chủ Nhật 7/8/2022: Cả một trời thương nhớ

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế… những lần không hẹn mà gặp.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot