Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Tư ngày 9/8/2022: Chấp mê bất ngộ

Hãy tử tế, vì tất cả những người bạn gặp đều đang phải gồng mình chiến đấu một trận chiến cuộc đời khó khăn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất