Bói bài Tarot hàng ngày- Chủ Nhật ngày 5/2/2023: Giấu đầu hở đuôi

Đôi khi, cuộc sống là việc mạo hiểm mọi thứ cho một giấc mơ mà không ai có thể nhìn thấy ngoài bạn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất