Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Năm 4/8/2022: Bước ngoặt chuyển mình

Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu được chính mình.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot