Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Tư 3/8/2022: Chọn con tim hay nghe lí trí?

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu ai đó mà không đủ dũng cảm nói cho họ biết bạn yêu họ như thế nào.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất