Bói bài Tarot thứ 4 ngày 20/10/2021: Tranh luận vì những điều ngớ ngẩn

Bản thân bạn có xu hướng chỉ trích quá mạnh đối với những người không suy nghĩ giống như bạn nhưng như thế dở lắm đấy!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất