Bói bài Tarot thứ 4 ngày 25/5/2022: Chữa lành chứng sợ yêu

Thời gian chỉ giấu đi vết thương chứ chẳng bao giờ là liều thuốc tốt nhất nên hãy nhìn thẳng vào trải nghiệm thất bại trước đây.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất