Bói bài Tarot thứ 5 ngày 28/10/2021: Kiệt sức vì đủ thứ việc không tên

Bạn phải gánh vác khá nhiều việc, thậm chí có những lúc bạn cảm thấy chỉ có một mình mình phải làm.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày