Bói bài Tarot thứ 5 ngày 21/10/2021: Nguy cơ mất tiền

Bạn có thể bị cám dỗ chuyện tiền bạc, nên dễ xảy ra mất tiền.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất