Bói bài Tarot thứ 6 ngày 3/12/2021: Thử lòng người yêu chút xem sao

Hôm nay, hãy thử thách người yêu bạn một chút vì nếu thật lòng yêu bạn, người ta sẽ theo đuổi đến cùng. Chủ động mãi cũng chán phải không nào?

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất