Bói bài Tarot thứ 7 ngày 9/4/2022: Cần một người lắng nghe

Khi ai đó lắng nghe một cách chăm chú và tôn trọng sự hiện diện của mình, chúng ta cảm thấy bị quyến rũ bởi người đó, như thể họ thấy điều gì đó đặc biệt ở ta.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất