Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Ba 13/9/2022: Mua niềm vui, bán nỗi buồn

Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua bạn đã không học cách yêu lấy mình, dù chỉ một chút.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất