Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Ba ngày 6/9/2022: Tủi thân vô cớ

Ai đang dự định làm điều tốt đừng hy vọng người ta sẽ lăn đá ra khỏi con đường mình đi, nhưng phải điềm tĩnh chấp nhận kể cả khi người ta rải đá lên đó.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất