Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Sáu 7/10/2022: Nói trước bước không qua

Cuộc sống vẫn vậy nếu nó lấy đi thứ gì của bạn, thế nào nó cũng trả cho bạn thứ khác. Điều quan trọng là bạn có chịu đi tìm hay không.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất