Bói bài Tarot tháng 4 âm lịch, cuộc sống, công việc của bạn thế nào?

Cùng rút một lá bài Tarot để xem trong tháng 4 âm này, cuộc sống của bạn có gì biến động nhé.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi sẽ gặp phải đen đủi hay may mắn trong tháng 4 âm lịch này?"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất