Bói bài Tarot tuần từ 12/4 4ến 18/4: Bạn nên đề phòng rủi ro nào?

Liệu bạn có tự hỏi đen đủi nào sẽ tìm đến mình trong tuần này? Để tìm hiểu rõ hơn, hãy chọn cho mình 1 lá bài Tarot.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi sẽ gặp phải đen đủi nào trong tuần này?"

 3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất