Bói bài Tarot tuần từ 20/6 đến 26/6/2022: Cải tổ lại cuộc sống

Hãy bắt đầu với việc bỏ đi những thứ đã không còn cần thiết trong cuộc sống của bạn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất