Bói bài Tarot tuần từ 21/2 đến 27/2/2021: May mắn trúng thưởng

Cuối tuần bạn có tin vui trong lĩnh vực tài chính, có thể nhờ làm ăn khởi sắc nên lợi nhuận có xu hướng đi lên hoặc nhận được một món tiền lớn từ trúng thưởng.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày Tử Vi Tuần Mới

Tin tức mới nhất