Bói bài Tarot tuần từ 15/8/2022- 21/8/2022: Cành vàng lá ngọc

Chúng ta có thể gặp nhiều thất bại trong đời, nhưng chúng ta không được bị đánh bại trong cuộc chiến ấy...

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất