Bói bài Tarot tuần từ ngày 23/1/2023- 29/1/2023: Đắc tài đắc lộc

Muốn sống thanh thản, hãy coi mọi người về cơ bản là tốt. Còn nếu chẳng may ai đó không tốt, hãy coi nó về cơ bản không phải người mình mong muốn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất