Bói bài Tarot tuần từ ngày 6/2/2023- 12/2/2003: Tình yêu nở hoa

Hãy sống cuộc sống của loài cỏ dại, nở rất tươi không phải để ai nhìn.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất