Cách nào phù hợp nhất giúp bạn giải tỏa áp lực, đánh tan âu lo?

Sống với đời không sống với người, người thì muôn hình vạn trạng, cứ sống theo tâm mình là được rồi.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất