'Cạn lời' với những trường hợp bất công của cuộc sống

Có những lúc chỉ biết than thân trách phận, oán trách ông trời sao lại bất công với mình đến thế?

Mình đẹp trai thua kém gì nó đâu mà sao không ai thích?

2sao.vn | Photobook

Để tôi chống mắt lên xem các người "ăn" được bao lâu.

2sao.vn | Photobook

Cuộc đời sao lắm bất công

2sao.vn | Photobook

Thua keo này ta bày keo khác.

2sao.vn | Photobook

Sao bọn nó chui hết vào một chỗ thế nhỉ

2sao.vn | Photobook

Ở đây còn nhiều chỗ, nhiều người sẵn sàng san sẻ mà.

2sao.vn | Photobook

Phải về sắm ngay một con chó mới được

2sao.vn | Photobook

Ai làm việc người đấy, việc ăn cứ để đấy cho tôi.

2sao.vn | Photobook

Ước mơ này không biết đến bao giờ mới thực hiện được.

2sao.vn | Photobook

Mạnh mẽ lên mới có "gấu" chứ.

2sao.vn | Photobook

Chị gì ơi, cho em... một miếng

2sao.vn | Photobook

Em đã quen với cảm giác này từ lâu rồi

2sao.vn | Photobook

Chúng nó làm như mình vô hình trong thế giới này vậy.

2sao.vn | Photobook

Việc của ai người đấy làm thôi.

2sao.vn | Photobook

ảnh hài hài hước