Chỉ một phút lơ là mất ngay... người yêu

Nếu bạn đã có "gấu" thì khi ra đường phải đề cao cảnh giác, và đặc biệt không được cho "gấu" dùng điện thoại nếu không có ngày mất...người yêu ngay.


Clip Hài hài hước

Tin tức mới nhất