Chó mèo và 'cuộc chiến' không có hồi kết

Từ xưa đến nay "cuộc chiến" giữa chó và mèo dường như chưa bao giờ có hồi kết.

Chó mèo và cuộc chiến không có hồi kết-1
Ảnh hài hước, đã ai cho phép chưa mà dám ăn rồi hả tên kia?

 Chó mèo và cuộc chiến không có hồi kết-2
 Đi xuống ngay, đây không có chỗ cho mày nhé.

Chó mèo và cuộc chiến không có hồi kết-3
 Không cho đi ra hả? Không cho thì đây đi vào. Tưởng đây sợ chắc.

Chó mèo và cuộc chiến không có hồi kết-4
 Muốn tóm anh hả? Cứ mơ đi nhé cưng.

 Chó mèo và cuộc chiến không có hồi kết-5
Ăn cũng không bao giờ được yên thân với nó.
 


Theo Dân Việt


ảnh hài động vật Hình ảnh hài hước

Tin tức mới nhất