Sư tử biển khổng lồ áp sát thuyền xin cá ngư dân

Một con sư tử biển to lớn có lẽ không kìm được cơn đói nên tiến sát chiếc thuyền đánh cá để xin ăn.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-su-tu-bien-khong-lo-ap-sat-thuyen-xin-ca-ngu-dan-post1199654.html?fbclid=IwAR3qoY55dwlYW5J2uhSDgw7v_p-uYsj6CqGq-IELEKO9Os8BcK5VgfhDXr0

du lịch thế giới

Tin tức mới nhất