Chiếc máy dành cho những đứa đầu tổ cú, siêu lười gội đầu mà lại tiếc tiền ra tiệm

Chỉ việc nằm lên thiết bị, mồm ngậm ống thở và chiếc máy sẽ gội đầu và khuyến mại luôn cả rửa mặt.


chăm sóc tóc

Tin tức mới nhất