Cơ thể thay đổi như thế nào sau khi bỏ hút thuốc lá?

2 tuần sau khi bỏ thuốc, các chức năng của phổi được cải thiện và sau khoảng 1 năm, nguy cơ mắc bệnh tim giảm một nửa.


sức khoẻ thuốc lá

Tin tức mới nhất