Cuộc sống tại thị trấn có hàng chục đường biên giới

Bình luận0

Thị trấn Baaler là một trong những khu vực giữa hai quốc gia phức tạp nhất thế giới với hàng chục đường biên giới giữa Bỉ và Hà Lan chạy qua.


Du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao