Dê núi đứng trên những cành cây ở Morocco

Bình luận0

Morocco, Bắc Phi là nơi sinh sống của loài dê núi có thể leo trèo thành thục, thậm chí đứng thư giãn trên những cành cây Argania.


Du lịch

Tin tức mới nhất