Điểm mặt những giang hồ mạng từng xộ khám

Bình luận0

Quang "Rambo", Khá "Bảnh", Phúc XO, "Long 9 Ngón" là những giang hồ mạng mới xộ khám gần đây. Trước đó, Dũng "Trọc", thánh chửi Dương Minh Tuyền cũng từng lĩnh án.


Quang Rambo Phúc XO Khá Bảnh

Tin tức mới nhất