Drone vận chuyển máu đến vùng hẻo lánh

Một công ty khởi nghiệp muốn tạo ra cuộc cách mạng trong việc vận chuyển các thiết bị y tế và chăm sóc sức khoẻ bằng những tiến bộ trong công nghệ.


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất