Du ngoạn trên thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới ở Hong Kong

Từ giải pháp giao thông tình thế do vị trí địa lý và đất đai chật hẹp, hệ thống thang cuốn dài nhất thế giới đã trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của Hong Kong.


du lịch khám phá thang cuốn Du lịch

Tin tức mới nhất