Con cái bạn được thừa hưởng loại gene trội nào từ bố mẹ?

Vấp ngã còn không chịu tự đứng lên, định chờ đến lúc người ta giẫm đạp lên tấm thân mình hay sao?

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất