Giờ đẹp khai trương, động thổ, xuất hành tuần từ 18/6 - 23/6/2024

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ về những giờ đẹp khai trương, động thổ, xuất hành tuần từ 18/6 - 23/6/2024, bạn có thể tham khảo dưới đây:

1. Giờ đẹp khai trương, động thổ, xuất hành ngày 17/6/2024

Ngày 17/6/2024 (12/05/2024 âm lịch), tức ngày Nhâm Tý, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn có các giờ đẹp khai trương, động thổ sau:

+ Canh Tý (23h-1h): Kim Quỹ

+ Tân Sửu (1h-3h): Bảo Quang

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

+ Kỷ Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tý. Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Hướng xuất hành mang may mắn hỷ thần là hướng Nam; Tài Thần là hướng Tây.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

+ Tiểu cát: 1h-3h 13h-15h

+ Đại an: 5h-7h 17h-19h

+ Tốc hỷ: 7h-9h 19h-21h

Trong ngày này nên làm khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

2. Ngày giờ đẹp thứ ba ngày 18/6/2024

Trong ngày 18/6/2024 có các giờ tốt bạn có thể tham khảo khai trương, động thổ:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Sửu. Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Hướng xuất hành tốt là hướng Đông Nam mang Hỷ Thần, hướng Tây Bắc mang Tài Thần.

Giờ xuất hành Lý Thuần Phong: Tiểu cát (11h-13h 23h- 1h); Đại an (3h-5h 15h-17h); Tốc hỷ (5h-7h 17h-19h)

Trong ngày này, không có sự việc gì hợp với Sao Chủy. Sao Chủy gặp ngày Tỵ bị đoạt khí, hung càng thêm hung. Sao Chủy gặp ngày Sửu là đắc địa. Rất hợp với ngày Đinh Sửu và Tân Sửu, tạo tác đại lợi, chôn cất phú quý song toàn.

3. Giờ đẹp khởi công, động thổ, xuất hành ngày 19/6/2024

Ngày 19/6/2024, tức 14/5 âm lịch Giáp Dần, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn. Trong ngày này có các giờ hoàng đạo:

+ Giáp Tý (23h-1h): Thanh Long

+ Ất Sửu (1h-3h): Minh Đường

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

+ Giáp Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Dần. Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Trong ngày có các sao tốt như Thiên Đức, Thiên Hỷ, Thiên Mã, Ích Hậu… tốt cho mọi việc. Bởi vậy nên làm: Khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Kiêng cữ: Cưới gả, chôn cất…

Hướng xuất hành tốt mang Hỷ Thần là Đông Bắc; Tài Thần là hướng Đông Nam.

Giờ xuất hành tốt gồm: Đại an (1h-3h 13h-15h); Tốc hỷ (3h-5h 15h-17h); Tiểu cát (9h-11h 21h-23h)

4. Giờ đẹp khởi công, động thổ, xuất hành ngày 20/6/2024

Trong ngày 20/6/2021 có các giờ hoàng đạo, bạn có thể tham khảo để chọn khởi công, động thổ, khai trương.

+ Bính Tý (23h-1h): Tư Mệnh

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

+ Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mão; tức Can Chi tương đồng (Mộc), là ngày cát. Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành mang Hỷ Thần là hướng Tây Bắc; Tài Thần là hướng Đông Nam.

Giờ đẹp xuất hành: Đại an (1h-3h 13h-15h); Tốc hỷ (3h-5h 15h-17h); Tiểu cát (9h-11h 21h-23h)

Ngày này nên làm: Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Giờ đẹp khởi công, động thổ, xuất hành ngày 21/6/2024

Ngày 21/6/2024 là ngày Ất Mão, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn có các giờ đẹp khởi công, động thổ tham khảo:

+ Bính Tý (23h-1h): Tư Mệnh

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

+ Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mão. Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành tốt mang Hỷ Thần là Tây Bắc; mang Tài Thần là hướng Đông Nam.

Giờ đẹp xuất hành: Đại An (11h-13h 23h- 1h); Tốc hỷ (1h-3h 13h-15h); Tiểu cát (7h-9h 19h-21h).

Ngày nên làm: Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

6. Giờ đẹp khai trương, động thổ, xuất hành ngày 21/6/2024

Trong ngày này có các giờ hoàng đạo:

+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

+ Đinh Dậu (17h-19h): Bảo Quang

+ Kỷ Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Thìn. Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Trong ngày có nhiều sao tốt cho mọi việc như Thiên Quý, Nguyệt Đức, Sinh khí (Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa; tu tạo; động thổ ban nền; trồng cây).

Hướng xuất hành tốt mang Hỷ Thần là Tây Nam; Tài Thần là hướng Đông.

Giờ xuất hành đẹp: Tốc hỷ (11h-13h 23h- 1h); Tiểu cát (5h-7h 17h-19h); Đại an (9h-11h 21h-23h).

Giờ đẹp khai trương, động thổ, xuất hành tuần từ 18/6 - 23/6/2024-1
Ảnh minh họa

7. Giờ đẹp khai trương, động thổ, xuất hành đẹp ngày 22/6/2024

Ngày 22/6/2024 là 17/5 âm lịch, tức ngày Đinh Tị, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn. Trong ngày này có các giờ hoàng đạo:

+ Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

+ Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ

+ Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là ngày Đinh Tỵ. Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Hướng xuất hành mang Hỷ Thần là hướng Nam; Tài Thần là hướng Đông.

Giờ xuất hành đẹp: Tiểu cát (3h-5h 15h-17h); Đại An (7h-9h 19h-21h); Tốc hỷ (9h-11h 21h-23h)

8. Giờ đẹp khởi công, động thổ, xuất hành đẹp ngày 23/6/2024

Trong ngày này có các giờ đẹp khởi công, động thổ:

+ Nhâm Tý (23h-1h): Kim Quỹ

+ Quý Sửu (1h-3h): Bảo Quang

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

+ Tân Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Ngọ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ), là ngày cát (nghĩa nhật). Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành đẹp mang Tài Thần là hướng Đông Nam; hỷ thần là hướng Bắc.

Giờ xuất hành đẹp: Tiểu cát (1h-3h 13h-15h); Đại an (5h-7h 17h-19h); Tốc hỷ (7h-9h 19h-21h).

Ngày này nên làm: Xây dựng phòng mới. Kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước.

* Mọi thông tin mang tính tham khảo !

Theo Sức Khỏe & Đời Sống

Xem link gốc Ẩn link gốc https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gio-dep-khai-truong-dong-tho-xuat-hanh-tuan-tu-17-6-23-6-2024-17224061710440966.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2MLrNteCUazho-zCJxUOwHGAJWBHiFhDUj0JGgcnUns2_Y2yQyXAyVSKg_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Phong thủy

Tin tức mới nhất