Giới thiệu iPhone X

Đây là sản phẩm kỷ niệm 10 năm sản xuất smartphone của Apple. Máy được thiết kế lại đi kèm nhiều tính năng mới.


Tin Công Nghệ