Hà Anh Tuấn quên lời khi đang hát

Tại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn gặp sự cố quên lời khi đang hát ca khúc "Còn nguyên vết thương sâu".

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-ha-anh-tuan-quen-loi-khi-dang-hat-post1200346.html?fbclid=IwAR1tLqqIFYHLZdNKpeKH_Is5RLI1RCh60JX917ZfUQB0ez9uZh6qxFlI6A4

Hà Anh Tuấn

Tin tức mới nhất